met het thema:

Zo zegt de Heere HEERE!

God spreekt tot Nederland

Datum:
D.V. donderdag 16 november 2017
Adres:
Sociaal-cultureel Centrum
’t Stadsplein
Hoofdstraat 17
1611 AA Bovenkarspel
Aanvang:
15:00 en 20:00 uur

God spreekt tot de mens. Dat doet Hij op velerlei manieren. Hij heeft ons bijvoorbeeld Zijn eeuwige Woord, de Bijbel gegeven, waarin verhaald wordt over Zijn grote daden en liefde voor mensen. Bewezen aan een kruishout, waar Gods Zoon stierf om onze zonden en waar Hij ons vrijmaakte van die last, als wij Zijn Woord ons hart laten raken.

God spreekt ook tot de mens door Zijn Geest.God heeft Zijn Geest uitgestort om Zijn gemeente te leiden, te troosten, te vermanen, voor te lichten en toekomstige zaken te tonen (Joh. 14 en 16).
Wat Gods hart beroert, openbaart Hij op aarde. Daartoe heeft hij mensen begiftigd met de gave van profetie, dromen en visioenen.

Wat is nu de kern van de boodschap die God op dit moment bekend maakt?
Dat is dat Christus Jezus spoedig terug zal keren en dat wij christenen ons dienen voor te bereiden op Zijn komst.

Wat zien we echter in de christenheid van het aloude Europa gebeuren? Afval! Het verlaten van Gods kerk en het overtreden van Gods geboden! Toename van de ongerechtigheid! Zou dat de Heer der heren niet aan Zijn hart gaan? Laat Hij Zijn volk verloren gaan? Natuurlijk niet. Zijn liefde dringt om te behouden en Zijn stem klinkt door profetenmond: ‘Bekeer u!’ en ‘Laat u niet roven door Mijn wederstrever en zie uit naar de komst van de Verlosser, Mijn Zoon, die binnen afzienbare tijd de Zijnen komt halen en Koning zal zijn over de gehele aarde!’

In de lezing zal een aantal van de oproepen en voorzeggingen van de Heere HEERE behandeld worden, speciaal gericht tot Nederland.
U bent van harte welkom op deze middag en/of avond.

Wij hopen u te ontmoeten, zodat we met u van gedachten kunnen wisselen.